Haber / Makale Detayı

İskele Kurum Söküm Kılavuzu

İSKELE KURULUM – SÖKÜM TALİMATI / KILAVUZU

KURULUM SÖKÜM TALİMATLARI

1) Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulmalı veya söktürülmelidir. İskele sistemini kuracak veya sökecek olan personel veya personellerin tamamı ‘İskele Kurulum Elemanı Seviye 3’ sertifikasına sahip olmalıdır.

2) İskele kurulum ve söküm işlerinde çalışacak kişiler sağlık ve psikolojik açıdan uygun olmalıdır.

3) İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunu bağlı bulunduğu firmanın iş güvenliği sorumlusuyla birlikte kontrol edilmeli. Zeminde oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılmalıdır. Zemin sağlam değilse uygun metotla zemin kuvvetlendirilmelidir. Gevşek zeminlerde iskele kurulumu yapılmamalıdır.

4) İskele montajında, sökümünde ve diğer tehlike arz eden iskele üzerindeki faaliyetlerde, tehlikeli bölgeler şeritlerle çevrilmeli, çevre güvenliği alınmalı. İlgisiz kişilerin yaklaşması engellenmelidir. Gerekirse bu bölgelere gözcü yerleştirilmelidir.

5) İskele çalışma bölgesi yer kısmında “Dikkat Yüksekte Çalışma Var!”, “Çalışma Bölgesi, Girmek Tehlikeli ve Yasaktır!” , “Dikkat! Parça düşebilir!” vb. uyarı-ikaz levhaları konulmalıdır.

6) İskele üzerinde çalışmalarda gayri ciddi çalışmak (şakalaşmak vb.) yasaktır.

7) İskelelerin dışından tırmanmak, uygun olmayan yerlerden, bina içerisinden iskeleye ulaşım tehlikeli ve yasaktır. İskelelerin orijinal merdivenleri kullanılmalıdır.

8) İskele montajında, sökümünde ve diğer tehlike arz eden iskele üzerindeki faaliyetlerde, çalışanlar paraşüt tip emniyet kemeri kullanmalıdır. Ayrıca tüm kişisel koruyucu ekipmanlar ( Baret, kaymaz eldiven, koruyuculu ayakkabı, gözlük v.b ) mutlaka kullanmalıdır.

9) Yapılan iskele kurulum-söküm işlerinde her işçi için ayrı birer can halatı (min. 14 lük polyester örgü) iskeleden bağımsız olacak şekilde sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılmalı ve altlarına uygun bir ağırlık takılmalıdır.

10) İşçiler bellerindeki emniyet kancalarını bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yok ise halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan gözlerine takacaklardır.

11) Emniyet kemerleri ve eklentileri, can halatları, emniyet kilitleri ve halat aparatları her çalışmadan önce iyice kontrol edilmeli, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalı ve yenileri ile değiştirilmelidir.

12) Taban kalasları plana göre yerleştirilmelidir.

13) İskelelerin kurulacak olduğu malzemeler (çaprazlar, platformlar vs.) hasarlı olmamalıdır, orijinal Oğuzhan İskele malzemeleri kullanılmalıdır.

14) Ayar milleri (taban plakası) yerleştirilmelidir.

15) Ayar milinin üzerine başlangıç yatayı / ayağı yerleştirilmelidir.

16) İlk yatay bağlantıları atarak iskele modülü teraziye alınmalıdır.

17) Dikey, yatay ve çapraz elemanları montaj planına göre yerleştirilmelidir.

18) Planına uygun merdiven ve yürüme platformları kurulmalıdır. Kurulan platformların aralarında boşluk kalmayacak şekilde montajı yapılmalıdır. Platformlar düzgün kurulmalıdır.

19) Merdivenli Platformlar kullanıldıktan sonra iniş çıkış kapağı mutlaka kapalı olarak tutulmalıdır.

20) Sistem tekrar teraziye alınmalıdır.

21) İskelenin kaçak elektriğe karşı topraklanması sağlanmalı, topraklama yapılan yere topraklama levhası asılmalıdır.

22) Gerekli güvenlik tedbirleri ve yüksekten düşmeyi önleyici güvenlik tedbirleri alınarak bir üst kata çıkılmalıdır. İskele kurulumu bitmeden üzerinde çalışma yapılmamalıdır.

23) Üst, orta ve yan korkuluklar yerleştirilmelidir.

24) Topuklular ( tekmelikler ) yerleştirilmelidir.

25) İskeleyi sabit bir yüzeye bağlarken planına ve standartlara uygun şekilde ankrajlama ( duvar bağlantı elemanı ) yapılmalıdır.

26) İskele elemanlarının bir üst kata taşınması için gerekliyse uygun kaldırma araçlarının kurulumu yapılmalıdır.

27) Hazırlanan kontrol formuna göre şantiye yetkilisi ile birlikte iskelenin kontrolü yapılmalı ve varsa eksiklikleri giderilmelidir.

28) Her vardiya başında iskelenin çalışma koşullarına uygunluğunu kontrol edilmelidir.

29) Hızı 40 km-saat ’in üzerinde rüzgarlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır. Gün içerisinde bulunan aşırı sıcaklık değişimlerinde (±20) iskele üzerinde çalışma yapılmamalıdır.

30) İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınmalıdır.

31) İskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilmelidir.

32) İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılmalı, zayıf kısımlar kuvvetlendirilmeli veya yenileri ile değiştirilmelidir.

33) Çalışma yapılacak iskeleler günlük olarak göz ile kontrol edilmeli, bağlantı elemanları (kelepçe vs.),yatay, düşey korkuluklar vb. kısımlar sağlam ve eksiksiz olmalıdır. Gerekli iskele etiketleri kullanılmalıdır. Uygun olan iskeleler için yeşil, uygun olmayan iskeleler için kırmızı etiketler kullanılmalıdır www.oguzhaniskele.com. Kontrollerden sonra etiketlerde tekrar gerekli güncelleme yapılmalıdır.

34) İskele kurulum-söküm işlerinde gece çalışmalarında yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

35) Vinç veya benzeri makinaların kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kaza veya zarar oluşmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır.

36) İskeleler üzerine ağır malzemeleri, moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmamalıdır.

37) Söküme başlamadan önce Oğuzhan İskele kurulum- söküm kılavuzuna uygun olarak şantiye tarafından gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

38) Söküme başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınmamalıdır. Ancak söküme başlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) korkuluklarının alınması mümkündür.

39) İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanmalıdır.

40) İskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya sırayla sökülmelidir.

41) Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmamalı, iki yerinden bağlanarak dengeli şekilde indirilmeli ve uygun bir yere istif edilmelidir.

42) İskele montaj- demontaj çalışanı, iskele elemanlarını türlerine ve boyutlarına göre ayırmalıdır. Çalışma alanı düzenli tertipli tutulmalıdır