Haber / Makale Detayı

Güvenlikli İskele Yük Sınıflarına Göre Ankraj Noktaları

Güvenlikli İskele sistemleri yapılacak işlerin durumuna göre yük sınıflarına göre ayrılmaktadır. Bu yük sınıfları statik projeleri de doğrudan etkilemekte ve raporlar yük sınıflarına göre değişiklik göstermektedir. En önemli kriter Ankraj Noktaları yani Ankraj Sayısı üzerinde olmaktadır.


Ankraj; Cephe İskelelerinin duvar bağlantı kelepçeleri
ile bina betonuna sabitlenmesidir.
İskele ankraj sayısını ve yerlerini etkileyen diğer bir faktör de iskele dış yüzeyine uygulanacak file veya branda kaplama durumudur. İskele dış cephesinde kullanılacak file ve brandalar sisteme yelken etkisi yaptığı için kaplama durumuna göre ankraj noktalarının sıklığı statik hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.

Kamalı Flanşlı Tip ve H Tipi Cephe İskele Sistemlerimiz için statik hesaplama sonuçlarına göre şekillenen varyasyonlar aşağıda ayrı ayrı sunulmaktadır.

Önemli Hatırlatma; 
TS EN 12810 kapsamında, standart olarak iskele sistemleri 24,5 metre yüksekliğe göre statik hesapları ve değerleri hazırlanmıştır. Kurulacak iskele yüksekliğinin 24,50m den farklı olduğu durumlarda yapılması gerekenleri şu şekilde açıklayabiliriz.

a) Kurulacak iskele 24,5m den daha kısa ise yine standart firma statik hesaplarında belirtildiği ve gösterildiği gibi ankraj noktaları uygulanır.

b) Kurulumun 24,5m den daha yüksek olduğu durumlarda yeniden statik hesap yaptırılır ve yenilenen hesapta belirtilecek ankraj noktalarından iskele bina cephesine sabitlenir.

Hesaplamalar yük sınıfı 3 ve 4 için ayrı ayrı yapılmıştır. Yük sınıfınızı aşağıdaki tablo ve örnek hesaplamaya bakarak bulabilirsiniz.
Örnek Hesaplama


İskele yük sınıflarına göre kabul edilen yük değerleri
Örnek Hesaplama
Örnek İskele Yük Sınıfı Hesaplaması / ÇSGB Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberinden